Brak przydatności wody do spożycia w wodociągu w Krygu.

Komunikat