System identyfikacji worków z odpadami komunalnymi.

Od 1 kwietnia 2020 roku w Gminie Lipinki rozpocznie się wdrażanie nowego systemu identyfikacji worków z odpadami komunalnymi. Każde gospodarstwo domowe zostanie zaopatrzone w etykietę z indywidualnym numerem pobranym z systemu, przypisanym dla osoby, która złożyła deklarację dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Do odbioru u Sołtysów będzie pakiet zawierający: naklejki na worki, dowody wpłaty, zawiadomienie […]

Czytaj więcej